48-034 Tainan Kokutai

A6M2 “Zero” of the Tainan Kokutai This decal sheet includes 8 camouflage schemes: